Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » GFL-Đức » Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt GFL được sử dụng cho các ứng dụng đa dạng nhất trong phòng thí nghiệm. Tất cả 5 nhóm sản phẩm có dấu hiệu GS cho an toàn đã được kiểm chứng và dấu CE. 

 

Nhà cung cấp