Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » GFL-Đức » Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt GFL được sử dụng cho các ứng dụng đa dạng nhất trong phòng thí nghiệm. Tất cả 5 nhóm sản phẩm có dấu hiệu GS cho an toàn đã được kiểm chứng và dấu CE. 

 

Nhà cung cấp