Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » GFL-Đức » Bể điều nhiệt lắc

Bể điều nhiệt lắc

Bể điều nhiệt lắc GFL là thành công trong việc sử dụng tất cả các nơi trên thế giới. Dòng sản phẩm này được thiết kế cho các quá trình chính xác làm nóng lên và, đồng thời, trộn nhẹ nhàng hoặc lắc mạnh mẽ.

 

Nhà cung cấp