Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Vi sinh » Chủng Vi Sinh

Chủng Vi Sinh

Microbiologics chuyên cung cấp các chủng vi sinh ATCC cho các phòng thí nghiệm quản lý chất lượng. Các chủng vi sinh có thể sử dụng ngay sẽ giảm nhẹ công việc chuẩn bị, lưu trữ và duy trì các chủng vi sinh. Mỗi chủng vi sinh đông khô cho phép nuôi cấy 4 thế hệ kể từ chủng chuẩn và có thể kiểm tra lại. Microbiologics cung cấp hơn 600 chủng vi sinh từ các nguồn cung cấp đáng tin cậy: ATCC ®, NCIMB, NCTC.

 
 

Sản phẩm