Trang chủ » Tecna » Dư lượng kháng sinh và tăng trọng

Dư lượng kháng sinh và tăng trọng

Testkit ELISA dùng để kiểm tra định lượng các dư lượng kháng sinh và tăng trọng độc hại trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, trứng, nước tiểu và thủy sản.

 
 

Sản phẩm