Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Tecna » Dư lượng kháng sinh và tăng trọng

Dư lượng kháng sinh và tăng trọng

Testkit ELISA dùng để kiểm tra định lượng các dư lượng kháng sinh và tăng trọng độc hại trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, trứng, nước tiểu và thủy sản.

 
 

Sản phẩm