Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Vi sinh » Dụng cụ tiêu hao

Dụng cụ tiêu hao

Bao gồm bao dập mẫu vi sinh tiệt trùng, pipette, que cấp, đĩa petri,...

 

Danh mục sản phẩm