Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Dụng cụ tiêu hao

Dụng cụ tiêu hao

Cung cấp tất cả dụng cụ tiêu hao sử dụng trong phòng kiểm nghiệm, y tế, nghiên cứu lâm sàng như: bao dập mẫu vi sinh tiệt trùng, ống facol, típ pipette, đĩa nhựa petri, que cấy mẫu,...

 

Danh mục sản phẩm