Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Dynex

Dynex

Dynex Technologies được thành lập hơn 60 năm, là công ty hàng đầu trong thiết kế và sản xuất hệ thống elisa tự động hoàn toàn bao gồm hệ thống tự động hoàn toàn 2 khay-DS2, 4 khay-DSX và 12 khay-Agility

 
 

Sản phẩm