Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » GFL-Đức

GFL-Đức

GFL được thành lập năm 1967 tại Đức. Tất cả các thiết bị được sản suất 100% tại Đức.

Nhóm các sản phẩm được sản xuất bao gồm: Tủ lạnh âm sâu, Máy cất nước 1 lần, 2 lần, Máy lắc, bể điều nhiệt, bể điều nhiệt lắc, tủ ấm, tủ ấm lắc.

Thông tin liên lạc:

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

 

Schulze-Delitzsch-Strasse 4

30938 Burgwedel / Germany

Phone +49 (0) 5139 99 58-0

Fax +49 (0) 5139 99 58-21

E-Mail:  info@gfl.de  I Internet www.gfl.de

 

Nhà cung cấp