Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » GFL-Đức

GFL-Đức

GFL được thành lập năm 1967 tại Đức. Tất cả các thiết bị được sản suất 100% tại Đức.

Nhóm các sản phẩm được sản xuất bao gồm: Tủ lạnh âm sâu, Máy cất nước 1 lần, 2 lần, Máy lắc, bể điều nhiệt, bể điều nhiệt lắc, tủ ấm, tủ ấm lắc.

Thông tin liên lạc:

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

 

Schulze-Delitzsch-Strasse 4

30938 Burgwedel / Germany

Phone +49 (0) 5139 99 58-0

Fax +49 (0) 5139 99 58-21

E-Mail:  info@gfl.de  I Internet www.gfl.de

 

Nhà cung cấp