Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Giấy thử pH

Giấy thử pH

Cung cấp giấy thử pH, quỳ xanh, quỳ đỏ, quỳ trung tính và các test kiểm tra pH với các chỉ thỉ khác nhau với giới hạn rộng từ 1-14 hoặc với bước tăng nhỏ với độ nhạy cao 0.1.

 

Xuất xứ: Anh

 

Hàng luôn luôn có sẵn một lượng lớn.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.