Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Hệ Thống ELISA

Hệ Thống ELISA

Bao gồm Hệ thống Elisa tự đông hoàn toàn, Máy đọc khay vi thể, Máy rửa khay vi thể, Máy ủ khay vi thể.

 

MỞ MỤC HỆ THỐNG ELISA