Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Hệ Thống ELISA

Hệ Thống ELISA

Bao gồm Hệ thống Elisa tự đông hoàn toàn, Máy đọc khay vi thể, Máy rửa khay vi thể, Máy ủ khay vi thể.

 

MỞ MỤC HỆ THỐNG ELISA