Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Hộp ổn nhiệt lưu động

Hộp ổn nhiệt lưu động

Hộp ổn nhiệt lưu động thể tích từ 25 đến 106 lít va nhiệt độ từ -18oC đến +10oC.

Sử dụng bằng Pin trong vòng 24h có thể sạc trên xe,...