Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Hộp ổn nhiệt lưu động

Hộp ổn nhiệt lưu động

Hộp ổn nhiệt lưu động thể tích từ 25 đến 106 lít va nhiệt độ từ -18oC đến +10oC.

Sử dụng bằng Pin trong vòng 24h có thể sạc trên xe,...