Kit định danh vi sinh vật

Một loạt các sản phẩm có sẵn cho việc kiểm tra nhanh chóng xác định khẳng định tác nhân gây bệnh thực phẩm chủ chốt

 

Danh mục sản phẩm