Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » W - Phương pháp phát hiện và định danh vi sinh » Listeria spp, Listeria monocytogenes

Listeria spp, Listeria monocytogenes

Các phương pháp phát hiện và định danh Listeria spp và Listeria Monocytogenes.

- Một loài, Listeria monocytogenes, là một tác nhân gây bệnh do thực phẩm quan trọng có khả năng gây ra bệnh nặng.

- Theo phương pháp truyền thống cũng mất đến 5 ngày mới có kết quả.

- Ngày nay, các hãng phát triển các phương pháp phát hiện, định danh nhanh và tiết kiệm thời gian lên đến 50% hoặc rút ngắn hơn rất nhiều.

  

I. Phát hiện và phân lập.

Phương pháp truyền thống.

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

Phương pháp nhanh

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

II. Khẳng định và định danh(Confirmation and identification)

Phương pháp truyền thống.

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

Phương pháp nhanh

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

 
 

Sản phẩm