Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » W - Phương pháp phát hiện và định danh vi sinh » Listeria spp, Listeria monocytogenes

Listeria spp, Listeria monocytogenes

Các phương pháp phát hiện và định danh Listeria spp và Listeria Monocytogenes.

- Một loài, Listeria monocytogenes, là một tác nhân gây bệnh do thực phẩm quan trọng có khả năng gây ra bệnh nặng.

- Theo phương pháp truyền thống cũng mất đến 5 ngày mới có kết quả.

- Ngày nay, các hãng phát triển các phương pháp phát hiện, định danh nhanh và tiết kiệm thời gian lên đến 50% hoặc rút ngắn hơn rất nhiều.

  

I. Phát hiện và phân lập.

Phương pháp truyền thống.

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

Phương pháp nhanh

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

II. Khẳng định và định danh(Confirmation and identification)

Phương pháp truyền thống.

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

Phương pháp nhanh

Môi trường và vật tư

Quá trình phân tích

 
 

Sản phẩm