Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...

Lò Nung

Cung cấp giới hạn rộng lò nung như lò nung 1100oC, lò nung 1200oC, Lò nung 1300oC, Lò Nung 1400oC, 1500oC, 1600oC, 1700oC, 1800oC , Lò nung lấy tro, Lò nung đốt mẫu phân tích,... sử dụng trong phòng kiểm nghiệm.


Thể tích từ 2 đến 40 lít.

 

Xuất xứ: Đức

 

Danh mục sản phẩm