Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời

Lò Nung

Cung cấp giới hạn rộng lò nung như lò nung 1100oC, lò nung 1200oC, Lò nung 1300oC, Lò Nung 1400oC, 1500oC, 1600oC, 1700oC, 1800oC , Lò nung lấy tro, Lò nung đốt mẫu phân tích,... sử dụng trong phòng kiểm nghiệm.


Thể tích từ 2 đến 40 lít.

 

Xuất xứ: Đức

 

Danh mục sản phẩm