Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Máy cấy đĩa Petri

Máy cấy đĩa Petri

Máy cấy đĩa petri trong vòng 25 giây cho một mẫu và tự động pha loãng mẫu giảm dần lên đến 5 lần.

Độ nhạy từ 300 đến 10 triệu CFU/ml