Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Máy cấy đĩa Petri

Máy cấy đĩa Petri

Máy cấy đĩa petri trong vòng 25 giây cho một mẫu và tự động pha loãng mẫu giảm dần lên đến 5 lần.

Độ nhạy từ 300 đến 10 triệu CFU/ml