Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời

Máy đo pH

Hiện thị độ pH, ORP, mV và đo nhiệt độ.
Lý tưởng trong ứng dụng đo pH nước, nước thải, giảng dạy nghiên cứu, thực phẩm, đồ uống, nghiên cứu và tiêu chuẩn QA/QC