Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...

Máy đo pH

Hiện thị độ pH, ORP, mV và đo nhiệt độ.
Lý tưởng trong ứng dụng đo pH nước, nước thải, giảng dạy nghiên cứu, thực phẩm, đồ uống, nghiên cứu và tiêu chuẩn QA/QC