Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời

Máy Lắc

Cung cấp các dòng máy lắc cho phòng thí nghiệm cho các ứng dụng pha trộn và lắc mẫu. Ngoài các dạng lắc theo quỹ đạo tiêu chuẩn, lắc ngang, lắc tròn, tủ ấm lắc (lắc có ổn nhiệt) đều là dòng máy lắc phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Màn hình hiển thị kỹ thuật số, chức năng hẹn giờ và các phụ kiện đi kèm cũng như phần mềm Labworldsoft đảm bảo điều kiện làm việc tối ưu.