Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Máy luân nhiệt( Máy PCR) _Q-Cycler 96

Máy luân nhiệt( Máy PCR) _Q-Cycler 96

Q-Cycler 96 là một hiệu suất cao, Gradient chu trình nhiệt màn hình cảm ứng với các khối thay thế cho nhau. Q-Cycler 96 có thể lưu trữ lên đến 10.000 chương trình có thể kết nối lên đến 4 đơn vị (bao gồm cả bản thân) hoặc 3 đơn vị vệ tinh. Thể tích mẫu 5-100ul, chính xác + / - 0,4 ° C (20-99 ° C), + / - 1 ° C (4-20 ° C) và tính đồng nhất + / - 0,4 ° C. Hệ thống nội bộ tự động xác nhận trước  bắt đầu mỗi chương trình.