Trang chủ » Máy luân nhiệt( Máy PCR) _Q-Cycler 96

Máy luân nhiệt( Máy PCR) _Q-Cycler 96

Q-Cycler 96 là một hiệu suất cao, Gradient chu trình nhiệt màn hình cảm ứng với các khối thay thế cho nhau. Q-Cycler 96 có thể lưu trữ lên đến 10.000 chương trình có thể kết nối lên đến 4 đơn vị (bao gồm cả bản thân) hoặc 3 đơn vị vệ tinh. Thể tích mẫu 5-100ul, chính xác + / - 0,4 ° C (20-99 ° C), + / - 1 ° C (4-20 ° C) và tính đồng nhất + / - 0,4 ° C. Hệ thống nội bộ tự động xác nhận trước  bắt đầu mỗi chương trình.