Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Máy luân nhiệt( Máy PCR) _Q-Cycler 96

Máy luân nhiệt( Máy PCR) _Q-Cycler 96

Q-Cycler 96 là một hiệu suất cao, Gradient chu trình nhiệt màn hình cảm ứng với các khối thay thế cho nhau. Q-Cycler 96 có thể lưu trữ lên đến 10.000 chương trình có thể kết nối lên đến 4 đơn vị (bao gồm cả bản thân) hoặc 3 đơn vị vệ tinh. Thể tích mẫu 5-100ul, chính xác + / - 0,4 ° C (20-99 ° C), + / - 1 ° C (4-20 ° C) và tính đồng nhất + / - 0,4 ° C. Hệ thống nội bộ tự động xác nhận trước  bắt đầu mỗi chương trình.