Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Máy Real time PCR, FlouroCycler 96R

Máy Real time PCR, FlouroCycler 96R

Máy Real time PCR FlouroCycler 96R

Hãng sản xuất: HAIN Lifecience - Anh

Model: FlouroCycler 96R


Đặc điểm

Chất lượng vượt trội

Chính xác

Độ nhạy cao

Độ lặp lại chính xác

Tốc độ cao

Linh hoạt

Các module phân tích cơ bản và nâng cao

Quản lý dữ liệu vào người dùng tích hợp

Truyền tải dữ liệu qua USB hoặc mạng

Tuân theo 21 CFR part II