Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kinh doanh - Mrs. Nga

    Điện thoại: 0949825703

Trang chủ » Tin tức » Môi trường EASY Staph® đếm coagulase-positive Staphylococcus trong môi trường và thực phẩm trong vòng 22 giờ không cần khẳng định

Tin tức

Môi trường EASY Staph® đếm coagulase-positive Staphylococcus trong môi trường và thực phẩm trong vòng 22 giờ không cần khẳng định

Môi trường EASY Staph® đếm  coagulase-positive Staphylococcus trong môi trường và thực phẩm trong vòng 22 giờ không cần khẳng định.

 

Pre-poured medium :

  • BM18708 : 20 Petri dishes Ø 90 mm

Kit medium

  • BT01208 : 6 vials of 190 mL of base medium + 6 vials of supplement qsp 200 mL

Bài mới nhất

Bài cũ hơn