Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kinh doanh - Mrs. Nga

    Điện thoại: 0949825703

Trang chủ » Tin tức » Môi trường EASY Staph® đếm coagulase-positive Staphylococcus trong môi trường và thực phẩm trong vòng 22 giờ không cần khẳng định

Tin tức

Môi trường EASY Staph® đếm coagulase-positive Staphylococcus trong môi trường và thực phẩm trong vòng 22 giờ không cần khẳng định

Môi trường EASY Staph® đếm  coagulase-positive Staphylococcus trong môi trường và thực phẩm trong vòng 22 giờ không cần khẳng định.

 

Pre-poured medium :

  • BM18708 : 20 Petri dishes Ø 90 mm

Kit medium

  • BT01208 : 6 vials of 190 mL of base medium + 6 vials of supplement qsp 200 mL

Bài mới nhất

Bài cũ hơn