Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Môi trường vi sinh » Môi trường nuôi cấy bột khô và chất bổ sung

Môi trường nuôi cấy bột khô và chất bổ sung

Môi trường vi sinh bao gồm Thạch(Agar), Canh(broth) bột khô hoặc dạng sẵn để sử dụng, chất bổ sung của Hãng Biokar Diagnostic - Pháp và được sản xuất tại Pháp.

 

Chúng tôi luôn luôn có sẵn một lượng lớn môi trường vi sinh.

 
 

Sản phẩm