Brilliant green bile broth - BK002HA

BRILLIANT GREEN BILE BROTH (BGBB)

Mục đích sử dụng:

BGBB được dùng để phát hiện và định lượng coliform, coliform chịu nhiệt trong thực phẩm, nước dùng trong xử lý thực phẩm và mẫu nước thải. Nó cũng có thể được dùng như môi trường đếm coliform trong các sản phẩm từ sữa và kem đông lạnh.

Công thức được định nghĩa trong vi sinh thực phẩm tiêu chuẩn NF ISO 4831 và NF ISO 4832. Nó cũng được dùng trong tiêu chuẩn kiểm soát nguồn nước NF T90-413 và PR NF T90-413.

 

Thành phần môi trường:

Có thể điều chỉnh thành phần để đạt hiệu quả tối ưu.

Trong 1 lít môi trường pha sẵn:

- Tryptone.........................................................................................10.0 g

- Bacteriological ox bile ....................................................................20.0 g

- Lactose ..........................................................................................10.0 g

- Brilliant green ..............................................................................13.3 mg

pH of the ready-to-use medium at 25°C : 7.2 ± 0.2.

 

Quy cách:

Môi trường khan:

Chai 500g                                                  BK002HA

Môi trường chuẩn bị sẵn (nồng độ đơn) trong ống chứa ống Durham:

Ống 50 x 10 mL                                        BM01108

CONFIRMATION OF COLIFORMS

1. Chai trung tính

2. Ống nghiệm

3. Ống durham 

 

Sản phẩm cùng danh mục

X