Trang chủ » Môi trường vi sinh » Môi trường nuôi cấy bột khô và chất bổ sung » Cefixime-Tellurite Selective supplement - BS03708

Cefixime-Tellurite Selective supplement - BS03708

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Cefixime-Tellurite selective Supplement đang sử dụng với MacConkey Agar Sorbitol (cơ sở) để phát hiện các Escherichia coli serotype O157: H7. Cung cấp một hỗn hợp đông khô của kháng sinh cefixime và ức chế kali hợp chất tellurite, nó ức chế gần như tất cả các ô nhiễm vi ưu sự phát triển của Escherichia coli O157: H7. Thông tin thêm có thể thu được bằng cách tham khảo các bảng dữ liệu kỹ thuật cho các cơ sở Sorbitol MacConkey Agar.

TYPICAL COMPOSITION

For one vial of supplement BS037

(Qs 500 mL)

- Cefixime ............................... 0,025 mg

- Potassium tellurite .................. 1,25 mg

PACKAGING

Cefixime-Tellurite Selective supplement: 

BS03708 - 10 vials qsp 500 mL

Chất bổ sung cho MacConkey Agar Sorbitol