Endo agar - BK057HA

Mục đích:

Endo Agar được dùng để xác nhận sự có mặt của coliform và/hoặc coliform chịu nhiệt trong nước uống, sữa, các sản phẩm từ sữa và thực phẩm khác.

 

Thành phần môi trường: ( Có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu)

Trong 1 lit môi trường:

- Pancreatic digest of meat ...................................................................................10.0 g

- Lactose................................................................................................................10.0 g

- Dipotassium phosphate ........................................................................................3.5 g

- Sodium sulfite ......................................................................................................2.5 g

- Basic fuchsin.........................................................................................................0.5 g

- Bacteriological agar ...........................................................................................15.0 g

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 250C: 7,5 ±0.2

 

Đóng gói:

Môi trường dehydrated:

- Chai 500 g       BK057HA 

XÁC NHẬN COLIFORMS

Sản phẩm cùng danh mục

X