Laurylsulfate-Tryptose Broth - BK010HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Laurylsulfate – tryptose Broth là môi trường tăng sinh chọn lọc dùng để phát hiện và đếm coliform và Escherichia coli trong nước và thực phẩm.  Công thức môi trường được Malmann và Darby thiết lập vào năm 1941, cho thấy sodium laurylsulfate làm tác nhân chọn lọc tốt nhất trong số các chất hoạt động bề mặt mà không gây ức chế vi khuẩn coliform. Levine sau đó đã chỉ ra rằng môi trường này làm giảm đáng kể số lượng dương tính giả bằng cách ức chế sự tăng trưởng của các chủng vi sinh sinh khí. Công thức được tham chiếu theo Tiêu chuẩn NF T90-413 và NF ISO 7251.

  

 THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG:

- Tryptose  ............................................................... 20.00g

- Lactose  ................................................................... 5.00g

- Dipotassium phosphate  .......................................... 2.75g

- Sodium monopotassium phosphate ........................ 5.00g

- Sodium larylsulfate ................................................. 0.10g

pH của môi trường hoàn chỉnh tại 250C  là:6.8 ±0.2 ĐÓNG GÓI: 

Ready – to – use môi trường trong ống chứa ống Durham: 

- 50x10ml tubes  (đơn) BM09708

- 50 x 10ml tubes (đôi) BM09808

Dehydrated medium:

- 500g bottle  BK010HA 

 

 

TĂNG SINH CHỌN LỌC E. COLI VÀ CÁC COLIFORM KHÁC

Sản phẩm cùng danh mục

X