Trang chủ » Môi trường vi sinh » Môi trường nuôi cấy bột khô và chất bổ sung » Mûller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin broth (MKTTn base) - BK169HA

Mûller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin broth (MKTTn base) - BK169HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

MKTTN BROTH ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM MỘT TRONG HAI MÔI TRƯỜNG TĂNG SINH CHỌN LỌC ĐỂ PHÁT HIỆN SALMONELLA THEO PHƯƠNG PHÁP TIÊU CHUẨN ISO 6579-1. LIÊN KẾT VỚI MÔI TRƯỜNG MSRV, NÓ CŨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH ĐỂ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH SALMONELLA TRONG SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT (NF U 47-100), TRONG GIA CẦM(NF U 47-101) VÀ ĐỘNG VẬT CÓ VÚ (NF U 47-102).
CANH MKTTN CŨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM MÔI TRƯỜNG TĂNG SINH CHỌN LỌC THỨ HAI ĐỂ PHÁT HIỆN SALMONELLA TRONG NƯỚC THEO [HƯƠNG PHÁP ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TIÊU CHUẨN NF ISO 19250.

TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance. 

For 89,5 g of dehydrated base BK169

- Tryptone ...........................................................8,6 g

- Meat extract .........................................................4,3 g

- Bile salts .........................................................4,78 g

- Sodium chloride ...................................................2,6 g

- Calcium carbonate .............................................38,7 g

- Sodium thiosulfate, anhydrous*.......................30,45 g

- Brilliant green ....................................................9,6 mg

PACKAGING

Ready-to-use medium:
BM07808 - 50 tubes of 10 mL

Dehydrated medium (without iodine): 
BK208HA - 500 g bottle

Dehydrated medium (without iodine nor Novobiocin): 
BK169HA - 500 g bottle

Novobiocin Selective Supplement : 
BS03308 - 10 vials of 10 mg
BS05608 - 8 vials of 40 mg

TĂNG SINH CHỌN LỌC SALMONELLA

Sản phẩm cùng danh mục

X