MRS broth - BK070HA

Mục đích: 
MRS Broth được dùng để tăng sinh và xác định lactobacilli trong thực phẩm. Bằng cách chuyển những khuẩn lạc đã phân lập, các khuẩn lạc con xum xuê có thể được hình thành. Môi trường có thể được sử dụng để nuôi cấy lactobacilli tăng trưởng chậm như Lactobacillus brevis và Lactobacilluc fermentum. 


Thành phần môi trường:
Trong 1 lit môi trường: (có thể điều chỉnh để đạt hiệu suất tối ưu)
- Peptone ..........................................................................................20.0 g
- Yeast extract ....................................................................................5.0 g
- Glucose..........................................................................................20.0 g
- Tween 80 .......................................................................................1.08 g
- Dipotassium phosphate ...................................................................2.0 g
- Sodium acetate ................................................................................5.0 g
- Ammonium citrate ............................................................................2.0 g
- Magnesium sulfate...........................................................................0.2 g
- Manganese sulfate.........................................................................0.05 g
pH của môi trường hoàn chỉnh ở 250C: 6.4±0.2  


Qui cách đóng gói:
môi trường bột : 
Chai 500g    Code: BK070HA
Thùng 5 kg    Code:BK070GC 

CULTURE OF LACTOBACILLUS AND OTHER LACTIC ACID BACTERIA

Sản phẩm cùng danh mục

X