NON-ANIMAL MALT EXTRACT BROTH - BK205HA

MỤC ĐÍCH

Non- animal Malt Extract Broth được sử dụng cho sự phát triển nấm men và nấm mốc trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm công nghiệp. Đảm bảo không có thành phần động vật, nó có thể được sử dụng mà không cần quan tâm đến các vấn đề pháp lý liên quan đến động vật hoặc cá thành phần thịt gia súc, nó là một môi trường lý tưởng cho nhiều ứng dụng.


TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Malt extract.................................................................................................................. 6,0 g

- Yeast extract ............................................................................................................... 1,2 g

- Maltose........................................................................................................................ 1,8 g

- Glucose, anhydrous .................................................................................................... 6,0 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 4,7 ± 0,2.

PACKAGING

Dehydrated medium: 
BK205HA - 500 g bottle
BK205GC - 5 kg drum

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM MEN VÀ NẤM MỐC

Sản phẩm cùng danh mục

X