Nutrient agar 2% - BK185HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Nutrient Agar (2%) được sử dụng trong vi sinh thực phẩm,  trong kiểm nghiệm nước và chăn nuôi thú y cho nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật khác nhau. Nó được sử dụng để làm thuần khuẩn lạc, một bước quan trọng trong các phương pháp xác định trong nhiều tiêu chuẩn. Nó rất phù hợp cho việc nuôi cấy vi khuẩn mà không có yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt.

TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Tryptone ...................................................................................................................... 5,0 g

- Meat Extract ................................................................................................................ 3,0 g

- Bacteriological agar................................................................................................... 12,0 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 7,0 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-melt medium:
BM11808 - 50 tubes of 18 mL

Dehydrated medium: 
BK185HA - 500 g bottle

MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG

Sản phẩm cùng danh mục

X