R2A agar - BK179HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thạch R2A (Reasoner's 2A) là một môi trường cho phép đếm tổng số vi sinh vật hiếu khí có khả năng sống trong nước được xử lý như nước tinh khiết, nước tinh khiết cao và nướcchuẩn bị cho nuôi cấy.

Môi trường R2A phù hợp với Dược điển Châu Âu (trước đây là S

TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Yeast extract ............................................................................................................... 0,5 g

- Proteose peptone........................................................................................................ 0,5 g

- Acid hydrolysate of casein .......................................................................................... 0,5 g

- Glucose ....................................................................................................................... 0,5 g

- Starch.......................................................................................................................... 0,5 g

- Dipotassium phosphate .............................................................................................. 0,3 g

- Magnesium sulfate, anhydrous ............................................................................... 0,024 g

- Sodium pyruvate ......................................................................................................... 0,3 g

- Bacteriological agar................................................................................................... 15,0 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 7,2 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-use medium:
BM18308 - 10 vials of 100 mL

Dehydrated medium: 
BK179HA - 500 g bottle

ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT TRONG NƯỚC

Sản phẩm cùng danh mục

X