Sabouraud Dextrose broth - BK026HA

 

Mục đích:
Sabouraud Dextrose Broth được khuyến nghị dùng cho phát hiện Candida albicans trong các sản phẩm không vô trùng theo Dược điển harmonized.
Nó cũng được dùng như môi trường dinh dưỡng để tăng sinh nấm men và nấm mốc. Công thức của nó được định nghĩa trong Dược điển Mỹ và Châu Âu.
Sabouraud Dextrose Broth được khuyến nghị dùng cho phát hiện Candida albicans trong các sản phẩm không vô trùng theo Dược điển harmonized. Nó cũng được dùng như môi trường dinh dưỡng để tăng sinh nấm men và nấm mốc.
Công thức của nó được định nghĩa trong Dược điển Mỹ và Châu Âu.

 

Thành phần môi trường:
Trong 1 lit môi trường:
- Tryptone ................................................................................................................... ... 5.0 g
- Peptic digest of Meat ...................................................................................... 5.0 g
- Dextrose .................................................................................................................... 20.0 g
pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25°C : 5.6 ± 0.2.


Đóng gói và bảo quản:
- Môi trường bột: 2-300C: hạn sản xuất in trên bao bì.
- Môi trường chuẩn bị sẵn trong ống: 6 tháng ở 2-25
- Môi trường chuẩn bị sẵn trong ống: 6 tháng ở 2-250C
- Qui cách đóng gói: môi trường bột : chai 500g code: BK026HA.
- Qui cách đóng gói: môi trường bột : chai 500g code: BK026HA.

 

Sản phẩm cùng danh mục

X