VRBG Agar-BK011HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

VRBG Agar chứa tinh thể tím và đỏ trung hoà được dùng bởi Mossel để phát hiện và đếm số enterobacteriaceae trong các sản phẩm từ sữa, thịt, các sản phẩm làm sẵn từ thịt lợn và các thực phẩm khác. Nó còn được sử dụng để phát hiện các vi khuẩn Gram âm kháng muối mật, trong kiểm soát vi sinh các sản phẩm không tiệt trùng.  Công thức được định nghĩa trong tiêu chuẩn NF EN ISO 21528-1 & 21528-2, NF V08-054 và trong dược điển Châu Âu.


THÀNH PHẦN ĐẶC TRƯNG 

Thành phần đặc trưng có thể được điều chỉnh để được hiệu suất tối ưu

Trong 1 lít môi trường:

- Enzymatic digest of animal tissues ............................................................................. 7.0 g

- Yeast extract ............................................................................................................... 3.0 g

- Glucose ..................................................................................................................... 10.0 g

- Bile salts ...................................................................................................................... 1.5 g

- Sodium chloride .......................................................................................................... 5.0 g

- Neutral red.............................................................................................................. 30.0 mg

- Crystal violet............................................................................................................. 2.0 mg

- Bacteriological agar................................................................................................... 13.0 g

pH của môi trường sử dụng ở 25 °C : 7.4 ± 0.2.


QUY CÁCH 

Môi trường bột: 

Chai 500 g   BK011HA 

Drum 5 kg   BK011GC 

Môi trường chuẩn bị nấu chảy: 

Ống 10 x 200 mL  BM 07508 

ĐẾM VÀ XÁC NHẬN ENTEROBACTERIACEAE

Sản phẩm cùng danh mục

X