Wilkins Chalgren Agar - BK101HA

 

MỤC ĐÍCH

Wilkins Chalgren Agar được sử dụng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng sinh cho vi khuẩn kỵ khí bằng phương pháp pha loãng. Cũng có thể được sử dụng để tăng sinh và phân lập vi khuẩn kỵ khí.

 

 

THÀNH PHẦN TIÊU BIỂU

(Có thể được điều chỉnh để có hiệu suất tối ưu)

Cho 1(lit) môi trường:

 

 

  • Tryptone:                                                        10g
  • Gelatin:                                                          10g
  • Chiết xuất men:                                               5 g
  • L-arginine:                                                      1 g
  • Glucose:                                                         1 g
  • Hemin:                                                           5 mg
  • Vitamin K1:                                                     0.5 mg
  • Sodium pyruvate:                                            1 g
  • Sodium chloride:                                              5 g
  • Bacteriological agar:                                        15 g

 

 

pH của môi trường đổ sẵn ở 25oC: 7.1 ± 0.2

 

QUY CÁCH

Môi trường bột                                                                 Code

500g/ CHAI                                                                                          BK101HA

 

NUÔI CẤY VI KHUẨN KỴ KHÍ

Sản phẩm cùng danh mục

X