Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Môi trường vi sinh » Môi trường nuôi cấy sinh màu (Chromogenic)

Môi trường nuôi cấy sinh màu (Chromogenic)

Môi trường nuôi cấy sinh màu được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các phòng thí nghiệm phân tích cho các công cụ hiệu quả và dễ sử dụng mà chứng tỏ một mức độ tin cậy cao, đơn giản, thiết thực và kiểm soát chi phí.

 
 

Sản phẩm