Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...

Môi trường vi sinh

Cung cấp giới hạn rộng môi trường vi sinh phân tích hầu hết tất cả các chỉ tiêu trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ uống và thức ăn gia súc.

 

Ứng dụng