Dichloran-Glycerol (DG18) agar - BK170HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dichloran-glycerol (DG-18) agar được khuyên dùng cho việc định lượng nấm men và nấm mốc phát triển trong các sản phẩm với một lượng hoạt độ nước thấp (aw <0,95). Môi trường  cho thấy các ứng dụng cụ thể cho việc định lượng và phân lập nấm mốc xerophilic mà có thể được tìm thấy trong các sản phẩm khử nước hoặc cực kỳ khô như thực phẩm ngọt hoặc mặn, trái cây sấy khô, ngũ cốc, bánh ngọt và bánh quy, bột mì và thịt hoặc cá trên sản phẩm khử nước. môi trường hỗ trợ cho sự tăng trưởng có kiểm soát kích thước và chiều rộng của khuẩn lạc nấm mốc và nấm men, dễ dàng hơn và chính xác hơn.

Thành phần điển hình của môi trường tương ứng với định nghĩa trong các tiêu chuẩn NF V08-036 & NF ISO 21527-2

TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of complete media :

- Tryptone ...................................................................................................................... 5,0 g

- Glucose ..................................................................................................................... 10,0 g

- Monopotassium phosphate......................................................................................... 1,0 g

- Magnesium sulfate, H2O ............................................................................................. 0,5 g

- Dichloran (dichloro-2,6-nitro-4-aniline)..................................................................... 2,0 mg

- Chloramphenicol ......................................................................................................... 0,1 g

- Glycerol ................................................................................................................... 220,0 g

- Bacteriological agar................................................................................................... 13,0 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 5,6 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-melt medium (with glycerol):
BM10908 - 10 vials of 100 mL

Dehydrated medium (without glycerol): 
BK170HA - 500 g bottle

ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN VÀ NẤM MỐC