Orange Serum Agar - BK103HA

 

MỤC ĐÍCH

Orange serum agar được sử dụng cho việc tăng trưởng, phân lập và đếm nấm men, nấm mốc và vi khuần acidtolerant (Bacillus, lactobacilli, Leuconostoc, Streptococcus, Clostridium), - là nguyên nhân gây ra sự hư hỏng trong nước ép trái cây và nước cô đặc của trái cây thuộc họ cam. Nó cũng được sử dụng thử nghiệm vệ sinh các thiết bị công nghiệp được dùng để sản xuất nước trái cây.

 

 

THÀNH PHẦN

Thành phần có thể được điều chỉnh để đạt được hiệu suất tối ưu.

Thành phần cho 1 lít môi trường:

- Tryptone .................................................................................................................... 10,0 g
- Yeast extract ............................................................................................................... 3,0 g
- Orange extract ............................................................................................................ 5,0 g
- Glucose ....................................................................................................................... 4,0 g
- Dipotassium phosphate............................................................................................... 3,0 g
- Bacteriological agar................................................................................................... 17,0 g

pH của môi trường đổ sẵn ở 25oC: 5.5 ± 0.2.

 

 

ĐÓNG GÓI

Môi trường bột:                                                                                       Code

500 g/ CHAI                                                                                         BK103HA

 

PHÁT HIỆN, ĐẾM NẤM MEN VÀ VI KHUẨN ACID-TOLERANT