Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kinh doanh - Mrs. Nga

    Điện thoại: 0949825703

Trang chủ » Tin tức » Phát hiện tất cả Salmonella trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, mẫu môi trường trong vòng 37 giờ

Tin tức

Phát hiện tất cả Salmonella trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, mẫu môi trường trong vòng 37 giờ

IRIS Salmonella


IRIS Salmonella là phương pháp phát hiện nhanh tất cà Salmonella trong thực phẩm, sữa, trứng, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường trong vòng 37 giờ.

- Tiền tăng sinh trong môi trường Salmonella Enrichment và thêm chất bổ sung chọn lọc IRIS Salmonella Supplement ủ 41+/-1oC với thời gian 18+/-2 giờ.

- Môi trường sau tiền tăng sinh cấy trên môi trường IRIS Salmomella Agar ủ 37+/-1oC với thời gian 24+/-3 giờ. Khuẩn lạc màu hồng là Salmonella.


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.


Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cho bạn về tất cả các phương pháp phát hiện và định danh Salmonella

 


Bài mới nhất

Bài cũ hơn