Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Pol-Eko Aparatura

Pol-Eko Aparatura

POL-EKO APARATURA sp.j. được thành lập năm 1990, chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ cao cho phòng kiểm nghiệm như: Tủ ấm, tủ ấm lạnh, tủ sấy, tủ tiệt trùng, tủ vi khí hậu, tủ nuôi trồng, tủ lạnh âm sâu, tủ mát lưu trử máu/mẫu/hóa chất/dược...,Hộp ổn nhiệt lưu động, máy đồng hóa mẫu, máy đếm khuẩn lạc,...

POL-EKO APARATURA sp.j.
ul. Kokoszycka 172C, 44 - 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
Tel: +48 32 453 91 70 Fax: +48 32 453 91 85
www.pol-eko.eu

 

 

Nhà cung cấp