Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Pol-Eko Aparatura

Pol-Eko Aparatura

POL-EKO APARATURA sp.j. được thành lập năm 1990, chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ cao cho phòng kiểm nghiệm như: Tủ ấm, tủ ấm lạnh, tủ sấy, tủ tiệt trùng, tủ vi khí hậu, tủ nuôi trồng, tủ lạnh âm sâu, tủ mát lưu trử máu/mẫu/hóa chất/dược...,Hộp ổn nhiệt lưu động, máy đồng hóa mẫu, máy đếm khuẩn lạc,...

POL-EKO APARATURA sp.j.
ul. Kokoszycka 172C, 44 - 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
Tel: +48 32 453 91 70 Fax: +48 32 453 91 85
www.pol-eko.eu

 

 

Nhà cung cấp