Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Vi sinh » Tâm bông kiểm tra vệ sinh bề mặt

Tâm bông kiểm tra vệ sinh bề mặt

Các PATH CHEK VỆ SINH loạt các sản phẩm đã được phát triển đặc biệt để phát hiện mầm bệnh thực phẩm trong môi trường chế biến thực phẩm và các trang vấn đề liên quan. Sử dụng Tâm bông đơn giản kết hợp với môi trường phát hiện rất cụ thể và nhạy cảm, những sản phẩm này có thể phát hiện ít nhất là một tế bào của sinh vật trên bề mặt swabbed trong vòng 24 - 48 giờ.

 

Các Test có giá trị bao gồm:

• Coliforms
• Salmonella
• Listeria spp.