Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Thiết bị y tế

Thiết bị y tế

Cung cấp hệ thống ELISA, Máy sinh hóa, Máy phân tích máu, nước tiểu, thuốc thử sinh hóa, Kít ELISA, Test nhanh,...

 

Danh mục sản phẩm