Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời

Tủ ấm

Tủ ấm vi sinh, tủ ấm CO2, tủ ấm lạnh, tủ ấm lắc, ủ ấm gia nhiệt khô và làm lạnh khô hay Block gia nhiệt, làm lạnh sử dụng trong phòng kiểm nghiệm.
Các sản phẩm được khẳng định chất lượng trên toàn thế giới với những nhà sản xuất có uy tín về khoa học kỹ thuật.
Chúng tôi luôn có một lượng hàng  sẵn và sẵn sàng hỗ trợ một cách miễn phí để quí khách có sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp với nhu cầu của mình.

 

Danh mục sản phẩm