Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn miễn phí phương pháp kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm, chất lượng nước tại hiện trường mà không cần thiết bị hỗ trơ

Tin tức

Tư vấn miễn phí phương pháp kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm, chất lượng nước tại hiện trường mà không cần thiết bị hỗ trơ

Công ty Đông Nam là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp kiểm tra nhanh về an toàn thực phẩm, thức ăn gia súc, chất lượng nước, vệ sinh bề mặt,... tại hiện trường, nhà máy sản xuất, siêu thị, chợ đầu mối,...mà không cần bất kỳ thiết bị phụ trợ nào như kim loại nặng, dư lượng kháng sinh, tăng trọng, vi sinh, Mycotoxin,...

  • -Hóa chất độc trong thực phẩm: 3-MCPD, Aflatoxin, Ochratoxin, Histamin, Benzen, ...
  • -Hóa chất độc tôi ra từ bao bì: Phthalat, Biphenol A, ...
  • -Hóa chất độc bị cấm: Formaldehyd, phẩm màu azo trong vải, da, ....
  • -Dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ: Clo hữu cơ; Phosphor hữu cơ; họ Cúc; họ Carbamate; 2,4 D; 2,4 DB; 2,4,5 T; Trifluralin; ...
  • -Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng: Clo hữu cơ; Phosphor hữu cơ; họ Cúc; họ Carbamate; 2,4 D; 2,4,5 T; ...
  • -Dư lượng kháng sinh: Chloramphenicol, Nitrofurans, Fluoroquinolones, họ Penicillin, họ Tetracycline, họ Sulfamide, Malachite green, Leucomalachite green, Crystal violet, Leucocrystal violet, ...
  • -Hàm lượng hormone tăng trưởng: Testosterone, Dietyl stilbestrol, Progesterone, Estradiol, ...
  • -Dư lượng hóa chất kích thích tăng trọng bị cấm: Clenbuterol, Salbutamol, họ Certicoid, ...
  • -Vi sinh vật: Coliform, E.coli, Salmonella,....

Bài mới nhất

Bài cũ hơn