Vi sinh phân tử

Chuyên cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm và chẩn đoán nhanh trong lâm sáng, thực phẩm, dược phẩm, môi trường và vi sinh trên thú y. Cung cấp đầy đủ các loại môi trường phân lập và định danh vi khuẩn, chuẩn bị mẫu để tiến hành phân tích vi sinh thực phẩm..

 

Danh mục sản phẩm