Đặc biệt cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất, thiết bị, vật tư hoá chất, Đào tạo thành thạo phương pháp, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị... trong phòng thí nghiệm cho mọi lĩnh vực như Thực phẩm, Thuỷ sản, Thức ăn gia súc, Dược phẩm, Y tế, Môi trường, Mỹ phẩm,...
Trang chủ » Vi sinh » Vi sinh phân tử

Vi sinh phân tử

Chuyên cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm và chẩn đoán nhanh trong lâm sáng, thực phẩm, dược phẩm, môi trường và vi sinh trên thú y. Cung cấp đầy đủ các loại môi trường phân lập và định danh vi khuẩn, chuẩn bị mẫu để tiến hành phân tích vi sinh thực phẩm..

 

Danh mục sản phẩm