Chúng tôi đang nâng cấp Website, đôi lúc sẽ có một số nội dung hạn chế vui lòng liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin kịp thời
Trang chủ » Vi sinh » Vi sinh phân tử

Vi sinh phân tử

Chuyên cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm và chẩn đoán nhanh trong lâm sáng, thực phẩm, dược phẩm, môi trường và vi sinh trên thú y. Cung cấp đầy đủ các loại môi trường phân lập và định danh vi khuẩn, chuẩn bị mẫu để tiến hành phân tích vi sinh thực phẩm..

 

Danh mục sản phẩm