Trang chủ » GFL-Đức » Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt GFL được sử dụng cho các ứng dụng đa dạng nhất trong phòng thí nghiệm. Tất cả 5 nhóm sản phẩm có dấu hiệu GS cho an toàn đã được kiểm chứng và dấu CE. 

 

Nhà cung cấp