Trang chủ » GFL-Đức » Bể điều nhiệt lắc

Bể điều nhiệt lắc

Bể điều nhiệt lắc GFL là thành công trong việc sử dụng tất cả các nơi trên thế giới. Dòng sản phẩm này được thiết kế cho các quá trình chính xác làm nóng lên và, đồng thời, trộn nhẹ nhàng hoặc lắc mạnh mẽ.

 

Nhà cung cấp