Trang chủ » Nickel-Electro » Bể rửa siêu âm

Bể rửa siêu âm

Bể rửa siêu âm phù hợp hoạt động cho Sonochemitry, khử khí và hòa tan mẫu.

 

Thể tích đa dạng: 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 22, 30, 45 và 90 Lít.

Nhiệt độ điều chỉnh từ 30oC đến 80oC

 

Nhà cung cấp