Trang chủ » Pol-Eko Aparatura » Buồng vi khí hậu » Tủ vi khí hậu, KK500

Tủ vi khí hậu, KK500

Thể tích buồng 493 lít.

Giới hạn nhiệt độ -10oC đến 60oC.

Giới hạn độ ẩm từ: 30% đến 90%.

Có thể kết hợp với hệ thống đèn chu kỳ quang.