Chẩn đoán virus thực vật

Công ty Đông Nam cung cấp giới hạn rộng các giải pháp chẩn đón virus thực vật bằng với các bộ thuốc thử được chuẩn bị sẵn để phân tích như lateral flow immunochromatography, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), qPCR, PCR macroarray.


Hãy liên hệ chúng tôi để được cung cấp một giải pháp hợp lý và tiện ích.