Trang chủ » Chuẩn đoán Thú y& Nông nghiệp

Chuẩn đoán Thú y& Nông nghiệp

Cung cấp giới hạn rộng các thiết bị, vật tư, hoá chất, môi trường, bộ dụng cụ, phương pháp trong việc giám sát, kiểm tra nhanh, phân tích trong phòng thí nghiệm về chấn đoán Thú y và Nông Nghiệp

Sản phẩm chúng tôi cung cấp dễ sử dụng, chính xác và nhanh chống. Hầu hết hàng có sẵn.

 

Ngoài ra, chúng tôi có phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường các sản phẩm cũng như giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Đặc biệt là nếu khách hàng không muốn kiểm tra có thể gửi mẫu về phòng thí nghiệm của chúng tôi phân tích và kiểm tra dưới sự giám sát của quý khách hàng.

 

Chúng tôi cung cấp trọn gói cho quý khách hàng từ tư vấn; thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm, cung cấp nội thất phòng thí nghiệm;  cung cấp thiết bị, vật tư, hoá chất, môi trường, thuốc thử; phương pháp thử nghiệm và đào tạo thành thạo các phương pháp thử nghiệm; hiệu chuẩn thiết bị; tư vấn hồ sơ đạt theo tiêu chuẩn ISO 17025,...

 

Ứng dụng